درباره ما

 • درباره ما

   اولین عکاسی امیردر سال 1359 درخیابان جمهوری افتتاح گردید.عکاسی امیراریادراردیبهشت سال 1380 در خیابان پاسداران شمالی شروع به کار کرد.
  هدف این مجموعه همواره ارایه خدمات با کیفیت ضمن تامین امنیت کامل ورعایت مشتری مداری بوده است.عکاسی امیراریا در سال 1390 بعنوان عضو نمونه اتحادیه شمیرانات برگزیده شده است.

آخرین مقاله

 • تاریخچه عکاسی در ایران
  تاریخچه عکاسی در ایران

  آغاز عکاسى در ايران به دوران قاجار و سلطنت ناصرالدين‌شاه باز مى‌گردد. از عکس‌هاى موجود از اين دوران مى‌توان به راه و رسم زندگى سنتى آن زمان پى برد و تصاويرى که از ابنيه و عمارات آن دوران به‌جا مانده براى مطالعات تاريخى قرن نوزدهم ايران ارزشى مستند دارد و در ضمن اطلاعاتى از نظام حکومتى دولت قاجار و سلسله مراتب آن براى ما به تصوير مى‌کشد

  اولين دست‌اندرکاران عکاسى در ايران، اروپائيانى از فرانسه، اتريش و ايتاليا بودند که در مدرسهٔ دارالفنون تهران تدريس مى‌کردند. مدرسهٔ فنى و حرفه‌اى دارالفنون براى تربيت افسران، مهندسان غيرنظامى و نظامي، پزشکان و مترجمان توسط اميرکبير تأسيس شد. ده سال بعد در سال ۱۸۶۰ م عکاسى نيز در برنامه‌هاى دارالفنون افزوده شد

  در اواسط سلطنت ناصرالدين‌شاه (۱۲۹۰-۱۳۰۰ هجرى قمري)، پس از سفر دوم شاه به فرنگ، بعضى همراهان شاه مختصر اطلاعاتى راجع به عکاسى بدست آوردند.

  .

 • درباره عکاسی
  درباره عکاسی

  عکاسی در لغت به معنای روش عکاسی و عکسبرداری است و همچنین به عمل و شغل عکاس نیز گفته می‌شود. این هنر در اکثر زبان‌های جهان فتوگرافی خوانده می‌شود که ترکیبی از دو کلمهٔ  یونانی فتو به معنی نور و گرافی به معنی ثبت یا نگارش است. بنابراین، فتوگرافی به معنای نقش کردن با نور است.

  عکاسی یعنی ثبت و ایجاد یک تصویر؛ که در دو مرحله انجام می‌شود: نخست، به‌دست‌آوردن تصویر به وسیلهٔ دوربین و ثبت آن روی نگاتیو  (فیلم) یا گیرنده تصویری الکترونیکی و دوم، ظاهر کردن تصویر مخفی حاصل از دوربین عکاسی و پایدارکردن آن.

  در این فرایند، دریافت و ثبت نور بر روی یک سطح حساس به نور، مانند نگاتیو  یا گیرنده تصویر ، باعث می‌شود الگوهای نوری بازتابیده شده یا ساطع شده از اشیاء بر روی سطح حساس به نور(نقره کلرید یا گیرنده ) تأثیر گذارد و باعث ثبت تصاویر گردد.